Xustificativa do indicado artigo 8.1.2.2.j no documentación

documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j

. - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 …, - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 ….

. - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 …, - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 ….

- Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 … - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 …

(cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn) (cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn)

(cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn) (cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn)

- Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 … (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación)

- Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 … - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 …

(cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn) (cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn)

(cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn) (cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn)

(cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn) (cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn)

- Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 … (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación)

. - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 …, (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación).

documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j

. - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 …, - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 ….

documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j

. (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 ….

documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j


(cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn) (cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn)

(cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn) (cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn)

(cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn) (cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn)

- Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 … (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación)

- Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 … (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación)

(cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 …

- Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 … (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación)

(cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn) (cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn)

- Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 … (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación)

- Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 … (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación)

documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j

(cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn) (cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn)

. (cubrir o enderezo postal sгі se г© distinto do indicado anteriormente) - lг­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do rri; documentaciгіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) anexo i (continuaciгіn), (cubrir o enderezo postal sгі se г© distinto do indicado anteriormente) - lг­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do rri; documentaciгіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) anexo i (continuaciгіn)).

(cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn) (cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn)

(cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 …

(cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 …

- Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 … - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 …

- Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 … (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación)

(cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn) (cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn)

. - lг­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resoluciгіn. - a xornada de tarde sгі se puede solicitar en centros con horario ampliado. - as solicitudes de xornada partida sгі se admitirгўn con carгўcter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 вђ¦, - lг­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resoluciгіn. - a xornada de tarde sгі se puede solicitar en centros con horario ampliado. - as solicitudes de xornada partida sгі se admitirгўn con carгўcter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 вђ¦).

. (cubrir o enderezo postal sгі se г© distinto do indicado anteriormente) - lг­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do rri; documentaciгіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) anexo i (continuaciгіn), - lг­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resoluciгіn. - a xornada de tarde sгі se puede solicitar en centros con horario ampliado. - as solicitudes de xornada partida sгі se admitirгўn con carгўcter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 вђ¦).

. (cubrir o enderezo postal sгі se г© distinto do indicado anteriormente) - lг­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do rri; documentaciгіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) anexo i (continuaciгіn), - lг­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resoluciгіn. - a xornada de tarde sгі se puede solicitar en centros con horario ampliado. - as solicitudes de xornada partida sгі se admitirгўn con carгўcter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 вђ¦).

. (cubrir o enderezo postal sгі se г© distinto do indicado anteriormente) - lг­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do rri; documentaciгіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) anexo i (continuaciгіn), (cubrir o enderezo postal sгі se г© distinto do indicado anteriormente) - lг­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do rri; documentaciгіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) anexo i (continuaciгіn)).

- Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 … - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 …

- Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 … (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación)

(cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn) (cubrir o enderezo postal sГі se Г© distinto do indicado anteriormente) - LГ­mite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; DocumentaciГіn xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuaciГіn)

(cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 …

(cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 25.1 do RRI; Documentación xustificativa do indicado no artigo 8.1.2.2.j) ANEXO I (continuación) - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 …

- Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 … - Límite 8 horas de asistencia dentro da xornada solicitada, excepto causas referidas no artigo 4 desta resolución. - A xornada de tarde só se puede solicitar en centros con horario ampliado. - As solicitudes de xornada partida só se admitirán con carácter excepcional de acordo co establecido no artigo 4 …

Descarga Libro Diana: Princesa De Gales Online Gratis pdf. Descarga Online Diana: Princesa De Gales Libros Gratis : Diana: Princesa De Gales 2018 ebooks y más! Ficha de Diana: Princesa De Gales Nombre: DIANA: PRINCESA DE GALES No. Ref. (SKU): 9789706667243 Zoom Enabled: N/A Diana de gales ebooks pdf ProtectOurCoastLine - Your Search Result For Diana Tolmie: Kris Longknife: Resolute(9780441014538), Blood Alone: v.4(9781934876862), The Women of Colonial Latin America(9780521196659), Memoires De M. Wagner Sur La Russie, La Siberie Et Le Royaume De Casan (1790)(9781104144913), Schöne neue Welt der Fortpflanzung : Texte zu Schwangerschaft, Geburt und Gendiagnostik(9783863210182), …